Skip to main content
klankhealing

De magie van klankschalen.

Net als gongs worden klankschalen al duizenden jaren gebruikt. Er is niet veel bekend hoe ze in het verre verleden werden gebruikt. De eerste geschriften die verwijzen naar de traditie van de klankschalen dateren uit de negende eeuw voor Christus.

Tot op heden worden klankschalen gemaakt in de boeddhistische landen rondom de Himalaya, Nepal, Buthan, India en Tibet, maar ook in Korea, Japan en China, en ook bij ons in het Westen.

Al vele eeuwen geleden heeft men de magie van klankschalen ontdekt. Het enorm rustgevende effect, maar ook de effecten die klankschalen kunnen hebben op je lichaam en je emoties. Het mooie van klankschalen is dat de klanken effect hebben op bijna iedereen, of je er nu in "gelooft" of niet. Het effect van muziek hangt deels af van persoonlijke smaak, bij klankschalen speelt smaak geen rol meer.

Met de moderne natuurkunde kan een deel van de helende en rustgevende effecten van klankschalen worden verklaard. Albert Einstein relateerde al massa aan energie. En de natuurkundige Max Planck ontdekte het constante nummer dat energie en frequentie verbindt. Ofwel, frequentie heeft een effect op materie (massa).

Geluidsgolven zijn trillingen, die zich met zekere frequenties verplaatsen door lucht en ook door water. En ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, vandaar dat we geluidstrillingen niet alleen horen maar ook kunnen voelen. Trillingen van klankschalen masseren zo als het ware alle cellen in ons lichaam.

Kom het zelf ervaren bij een van onze sessies!

{module 115}

Deel dit bericht

{module 96}


Webdesign Totoweb